Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2022/23:547 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda omfattningen av bolag vars produkter framkommit som ett resultat av slavarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan tidigare har det uppkommit rapporter från Dagens Nyheter och andra medier om människor som tvingats arbeta under slavlika förhållanden i Sverige. Detta är naturligtvis fullkomligt oacceptabelt och ligger inom såväl politikens som rättsväsendets ansvar att motarbeta. Vad som dock är otydligt i sammanhanget är vårt ansvar för slavarbete i andra länder, som i mångt och mycket finansieras genom svensk konsumtion av deras varor.

 

Många svenskar åker till Thailand på semester för att koppla av och för att njuta av maten, kulturen och landets gästvänliga attityd. Det finns dock en baksida. I Thailand produceras såväl djurmat som många fiskprodukter som sedan säljs i våra matvarubutiker. Inte långt ifrån turistparadisen ligger fiskprovinser där produkterna i våra matvarubutiker produceras. I samma områden sker även slavhandel, där man enligt en utsänd reporter från Expressen kan köpa en slav för motsvarande 1200 kronor.

 

Slavarnas förhållanden är som väntat horribla. Slavar i Thailand får som väntat arbeta under extremt tuffa förhållanden, där misshandel och till och med mord förekommer. Detta är ett väl dokumenterat fenomen tack vare att överlevande slavar kunnat vittna om den behandling de fått under sin tid i fångenskap. Varje år lyckas tusentals människor räddas från slaveri, men det finns än idag fortfarande människor som befinner sig i denna ansträngda situation.

 

Som resultat av rapporter om slaveri har EU tidigare hotat med ett totalt importförbud av fiskprodukter från Thailand, men än i dag ser vi dessa i de svenska matvarubutikerna samtidigt som mer information om dem saknas. Regeringen bör av den anledningen se över möjligheten att tillsätta en utredning för att enklare finna bolag vars produkter gynnar slavmarknaden så att åtgärder för att förhindra detta fenomen snarast kan vidtas.

 

 

 

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)