F-skatt

Motion 2022/23:485 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

av Mattias Ottosson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna vid F-skatt så att de inte missbrukas av oseriösa arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få F-skatt idag räcker det med att uppfylla tre kriterier: att du ska bedriva närings-verksamhet, att du har lämnat in tidigare deklarationer och att du har betalat dina skatter i tid. Det är såldes relativt enkelt att få en F-skattsedel idag.

Med en F-skattsedel kan du ta uppdrag där du fakturerar uppdragsgivaren istället för att bli anställd och få lön. Det innebär då också att du själv ansvarar för försäkringar, sociala avgifter och allt annat som normalt sett ligger på en arbetsgivare. Det innebär också att arbetsgivaren inte längre behöver tänka speciellt mycket på LAS, MBL och många andra lagar och regler – med andra ord många av de saker som gör svensk arbetsmarknad stark.

Syftet med F-skatt är att bedriva näringsverksamhet och därmed ges möjligheten att fakturera. Syftet är då att detta sker när man har mer än en uppdragsgivare. Det mest uppenbara problemet med F-skatt är att det utnyttjas till att hyra in en person på en arbetsplats som lika gärna kunde vara anställd. Det är samma jobb och samma ansvar, men arbetsgivaren smiter från arbetsgivaransvaret och mycket annat.

 

 

Mattias Ottosson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Andersson (S)

Johan Löfstrand (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)