Förutsättningarna för att minska utslagningen från skolan

Motion 2022/23:477 av Gunilla Svantorp (S)

av Gunilla Svantorp (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda förutsättningarna för att minska utslagningen från skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har länge spekulerats i om den psykiska ohälsan hos unga delvis kan bero på läroplanen som infördes 2011 (LGR 11) tillsammans med en rad andra förändringar i skolan. Numera är det obligatoriskt med betyg i årskurs sex och valbart för skolorna i årskurs fyra. De nationella proven har blivit fler och betygssystemet har detaljerade kunskapskrav. Dessutom finns ett betygssteg för underkänt. Flera forskningsstudier visar nu att det finns starka belägg för att de förändringarna kan vara en orsak till att unga mår psykiskt dåligt. Man larmar om att just betyget för underkänt ökar risken för arbetslöshet, ohälsa och till och med för tidig död. Det är helt oacceptabelt att vi år efter år ens tillåter att denna risk finns. Dessutom skapar systemet ökad stress för både elever och lärare.

Att skolan överhuvudtaget upplevs av eleverna själva som något som stressar dem, som ger dem sömnsvårigheter, nedstämdhet och ont i magen är ett underbetyg till den vuxna världen och inte minst oss beslutsfattare.

I Sverige har vi år efter år cirka 15 % underkända elever, att jämföra med ett EU-snitt där siffran är 4-5%.

Forskare är diskuterar om att ett slopande betyget underkänt skulle öka utrymmet för lärandeprocessen, minska stressen och få fler elever att ta sig in på gymnasiet.

Innan den hårda gränsen för underkänt fanns så tog sig elever vidare i utbildningssystemet, många är de människor med 1: or och 2: or från både grundskola och gymnasium som tagit både en och två examina på universitetsnivå.

Självklart ska målet med utbildning vara att så många som möjligt når kraven men det bör inte vara så absolut att det leder till en massiv utslagning av våra barn och unga. Det är faktiskt orimligt att stänga ute elever och samtidigt öka kraven på dem, vilket uppenbarligen leder till ohälsa.

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)