Regler för pensionsålder

Motion 2022/23:464 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pensionsåldern på Samhall bör vara densamma som på den övriga svenska arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätten att ha kvar sin anställning, den så kallade LAS- åldern höjs nästa år från dagens 68 till 69 år men inte för anställda på Samhall. För Samhallanställda är pensionsåldern 65 år. Det är en orättvisa att göra skillnad på de som har en funktionsnedsättning och de som är friska på arbetsmarknaden.

Samhall är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning. Målet med ett jobb inom Samhall är att du ska utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. På sikt ska du kunna få ett arbete hos en annan arbetsgivare.

Det är inte rättvist att personer som finns inom Samhalls arbetsmarknadsåtgärd inte kan fortsätta arbeta efter 65. LAS är en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men då Samhall är en arbetsmarknadsåtgärd faller den inte under LAS och av den anledningen föreslår vi att reglerna för anställda på Samhall ska harmonieras med LAS.

Personer som är anställda på Samhall bör ges möjlighet att fortsätta jobba efter 65, så vi får en likvärdig pensionsålder på svensk arbetsmarknad.

 

 

Åsa Karlsson (S)

Björn Wiechel (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)