Körkortskrav för skotrar

Motion 2022/23:456 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att ta bort kravet på motorcykelkörkort för skotrar om max 125 kubik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lättare motorcyklar av typen skotrar blir allt populärare i Sverige. I södra Europa är dessa motorcyklar väldigt vanliga. De är smidiga att ta sig fram med i trafiken och tar väldigt lite utrymme i gaturummet. Inom övriga EU-länder kan du köra denna typ av motorcykel med körkort för bil. Sverige är det enda EU-land som har krav på motorcykelkörkort för skotrar.

Riksdagen bör därför besluta att utreda förutsättningarna för att ta bort kravet på motorcykelkörkort för skotrar om max 125 kubik.

 

 

Kjell Jansson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)