Stärkt egendomsskydd för bostadsrätter

Motion 2022/23:454 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka det ägarrättsliga skyddet av den egendom som bostadsrätten utgör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadsrätten är idag en boendeform som i grunden omfattas av ett besittningsskydd. Prisutvecklingen för bostäder i Stockholmsområdet har de senaste 20 åren varit betydande. Detta i huvudsak på grund av en dysfunktionell bostadspolitik.

Några nya bostadsprojekt har tagit fram äganderättslägenheter. Den bostadsformen har dock inte fått riktigt fäste ännu. Som ägare till en bostadsrätt har du inte egen makt att besluta om andrahandsuthyrning. Detta ska godkännas av föreningens styrelse, vilket i många fall kan tyckas vara godtyckliga beslut utan grund. Därför bör regeringen se över möjligheterna för hur det ägarrättsliga skyddet av egendomen som bostadsrätten utgör kan stärkas och bättre skyddas.                                         

 

 

Kjell Jansson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)