Kinda kanal som riksintresse

Motion 2022/23:443 av Susanne Nordström och John E Weinerhall (båda M)

av Susanne Nordström och John E Weinerhall (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvarsfrågorna när det gäller underhåll av Kinda kanal som riksintresse och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kinda kanal är en unik vattenled i en natur- och kulturhistoriskt rik miljö från sjön Roxen i norr till sjön Åsunden i söder. Den grävda kanalen är relativt kort – drygt 6 km – men den binder samman, tillsammans med Skedevid kanal, sex större sjöar och ansluter till Göta kanal. Kinda kanal gör det alltså möjligt att uppleva närmare 90 kilometer vattenled som innehåller allt från modernt stadsliv i centrala Linköping till tre slott, ett eklandskap med högt naturvärde och därifrån vidare till både de två stora sjöarna samt öst- och västkusten. Kinda kanal har därför också förklarats som riksintresse.

Underhållsbehovet är dock stort och kräver långsiktighet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ett mycket aktivt program har därför iscensatts för upprustning av kanalen, syftande både till att bevara de riksintressanta värdena som vattenleden innebär och till att öka säkerheten för besökare och anställda. Ägarna (Region Östergötland, Linköpings och Kinda kommuner) tar i detta avseende naturligtvis det största ansvaret, men det vore av stort värde att utreda förutsättningarna för en närmare samverkan även direkt med staten, för att motivera och garantera en långsiktigt hållbar strategi för det årliga underhållet av detta kombinerade region- och riksintresse för skattebetalarna i regionen. Fokus vid en sådan utredning bör vara på statens roll visavi berörda kommuner och regionen där kanalen flyter fram.

Jag vill därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att den bör överväga en förändrad ansvarsfördelning mellan berörda kommuner, region och stat för att trygga vederbörligt underhåll för Kinda kanal, så att både kommunalt regionalt intresse och riksintresse för denna unika vattenled bäst kan garanteras i framtiden.

 

 

Susanne Nordström (M)

John E Weinerhall (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)