Utlandssvenskarnas möjligheter att delta i val

Motion 2022/23:44 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av de praktiska möjligheterna för utlandssvenskarna att rösta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utlandssvenskarna betraktas som en viktig och värdefull grupp. Utomlands medverkar de många gånger till att förmedla en positiv bild av vårt land och när det återvänder hem medförs erfarenheter, kunskaper, kontakter och annat av stort värde.

En viktig länk till Sverige är möjligheten att delta i riksdagsvalen. Därmed bibehålls intresset för hemlandet och dess politiska utveckling.

I valet 2022 visade det sig att olika ambassader och konsulat hade starkt varierande öppettider för röstning. Beskickningarna och dess personal tar detta på stort allvar men sista dag för att rösta varierade stort och sattes på många ställen märkbart långt före valdagen i Sverige. Efter medieuppmärksamhet fattades exempelvis beslut att förlänga möjligheten till röstning i Spanien.

Från andra håll i världen meddelas att de kuvert med lim som används på grund av svår fukt i samband med regnperiod gjorde konvoluteten obrukbara och därmed i praktiken förhindrade poströstning.

Att bibehålla utlandssvenskarnas engagemang och intresse för Sverige genom riksdagsvalen är viktigt. Rutinerna kring ambassadernas och konsulatens mottagningstider avgörs av varje beskickningschef själv såsom myndighetschef. Det finns dock anledning att undersöka huruvida det ska finnas några allmänna riktlinjer att förhålla sig till samt säkra att kuvert och annat som behövs för valet faktiskt rent praktiskt går att använda i alla delar av världen.

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-08 Granskad: 2022-11-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)