Förseningsavgiften för sent inbetald trängselavgift

Motion 2022/23:433 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avgiften för försenad inbetalning av trängselavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som jag har motionerat om vid flera tidigare tillfällen har trängselavgifter över tid blivit ett accepterat inslag i den svenska trafiken. Bilister betalar idag en allt större del av infrastrukturutbyggnaden via trängselavgiften och sedan en tid ingår även vissa satsningar på utbyggd tunnelbana i avgiften. Trots stora protester inledningsvis ses detta allt mer som en självklarhet. Det finns dock en del i systemet som inte har funnit acceptans hos gemene man då det framstår som oskäligt. Idag kan en bilist som gör en enkel passage och därför ska betala så lite som tio kronor i avgift drabbas av 500 kronor i förseningsavgift om fakturan inte är betald i tid. Hade det rört sig om en näringsverksamhet hade en sådan förseningsavgift ansetts som direkt oskälig och sannolikt föranlett ett rättsligt efterspel. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om reducerad avgift för försenad inbetalning av trängselskatt.

 

 

Erik Ottoson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)