Utvidgad kontantplikt för livsmedelsbutiker och apotek

Motion 2022/23:430 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att livsmedelsbutiker och apotek ska bli skyldiga att ta emot och hantera kontanter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltfler försäljningsställen nekar att ta emot kontanter. Det gör att mindre kontanter är i omlopp, vilket i sin tur gör att fler försäljningsställen går över till kontantlös försäljning. Det är inte omöjligt att ju färre butiker som hanterar kontanter desto dyrare blir kontanthanteringen för de kvarvarande butikerna.

Samtidigt finns det personer som inte kan eller vill skaffa andra betalningsmedel. Digitala betalningar kan även försvåras eller omöjliggöras vid tider eller platser då mobiltäckning saknas, exempelvis vid marknader på landsbygden. De digitala betalningssystemen visar sig också då och då vara sårbara. Butiker har tvingats stänga tillfälligt efter störningar eller hackningar. Sveriges motståndare utvecklar allt bättre metoder för att störa ut våra betalsystem.

Livsmedelsbutiker och apotek, som har livsviktiga uppgifter bör ha fungerande betalsystem även vid störningar och krig. Därför bör även de ha en plikt att hantera kontanter. En sådan plikt gör att alla företag inom branschen får samma villkor.

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)