Beskattning av snus

Motion 2022/23:413 av Jörgen Grubb och Patrik Jönsson (båda SD)

av Jörgen Grubb och Patrik Jönsson (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att frysa skatten på snus samt att ta bort indexuppräkningen av nuvarande skattesats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vår strategi gällande beskattning av tobaksprodukter bör spegla de skilda risker som dessa olika produkter medför. Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet bland män i Europa och detta är mycket tack vare snusets folkhälsofördelar.
Forskning visar ensidigt att snus är betydligt mindre skadligt än cigaretter, samtidigt som beskattningen ger staten intäkter från snusets punktskatt som är 5,4 gånger så höga som kostnaderna. Detta innebär att de som snusar uppbär en skattebörda som kraftigt överstiger samhällskostnaderna, vilket innebär att snusare subventionerar alla andra i vårt samhälle med miljardbelopp varje år med dagens skatter på snus

Det vore bättre ur ett folkhälsoperspektiv att minska snusets beskattning för att få än fler att nyttja snus, till förmån för cigaretter.

 

 

 

Jörgen Grubb (SD)

Patrik Jönsson (SD)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)