Sanktioner mot kommuner som inte tar emot kvotflyktingar

Motion 2022/23:41 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

av Rasmus Ling m.fl. (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sanktioner mot kommuner som vägrar ta emot kvotflyktingar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige har hittills tagit emot ungefär 5000 flyktingar om året via så kallad vidarebosättning, även kallat kvotflyktingar. Kvotflyktingar tillhör de allra mest sårbara. De väljs ut av Migrationsverket tillsammans med UNHCR, och får när de fått beslut en trygg resa till Sverige, och de erhåller permanent uppehållstillstånd.

Systemet bygger på att Migrationsverket placerar flyktingarna i kommunerna. En fördelning ska göras så att kommunerna får planeringsförutsättningar, och att kommunerna också får likvärdiga förutsättningar genom en jämn fördelning.

Det har dock förekommit att kommuner som fått besked om att de ska ta emot kvotflyktingar, vägrat att göra det. Staffanstorps kommun vägrade att ta emot en syrisk familj som anlände till flygplatsen på Sturup. Familjen fick istället tas emot av Vellinge kommun.

Att kommuner i Sverige öppet trotsar svensk lag genom medvetna politiska beslut är mycket oroande. I dagsläget finns ingen sanktion från staten att vidta mot kommuner som trotsar lagen på ett sådant sätt som i fallet med Staffanstorp och den syriska familjen. Den möjligheten borde införas, och det borde riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

 

 

 

Rasmus Ling (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Ulrika Westerlund (MP)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-03 Granskad: 2022-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)