Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2022/23:404 av Marianne Fundahn (S)

av Marianne Fundahn (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om individualiserad föräldraförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de mest markanta jämställdhetsreformerna i modern tid skulle vara införandet av individualiserad föräldraförsäkring. Detta då det är en reform som skulle påverka familjesituation, pensioner, fritid och arbetsliv. Det är dags att snabba på jämställdhetsarbetet.

Idag tar fortfarande kvinnor ut fler föräldradagar än deras manliga partners. Mestadels är detta ett mönster som är påverkat av det stora lönegapet mellan könen. Ett mönster vi ser genom alla samhällsklasser och oavsett socioekonomisk situation. Det är politikens ansvar att se till att främja lika förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter både på fritiden och i arbetslivet.

Därför är reformen om en individualiserad föräldraförsäkring en helt nödvändig jämställdhetsreform men också en rättighetsreform för det enskilda barnet när det gäller att vara med sina vårdnadshavare.

En tidsplan för införandet av denna reform är ett sätt att visa hur den stegvis kan införas med tydlig målsättning att nå ökad jämställdhet i arbetslivet och i samhället.

 

 

 

Marianne Fundahn (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)