Inför ett blått avdrag

Motion 2022/23:369 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom ett blått avdrag skapa ekonomiska incitament för medborgarna att investera i vattenbaserade teknologier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Akut vattenbrist i Kivik – tankbilar kör i skytteltrafik på nätterna. Så lät en rubrik under sommaren som ett av flera exempel på vattenbrist i Skåne. På Gotland är akut vattenbrist en återkommande nyhet och nya insatser som att avsalta havsvatten har införts för att säkra tillgång till dricksvatten.

 

Men Skåne och Gotland är inte ensamma om att ha problem med vattenbrist. 106 av Sveriges 290 kommuner, från Haparanda i norr till Vellinge i söder, hade i augusti 2021 antingen bevattningsförbud eller krav på begräsningar av vattenanvändning. Vattenbrist har blivit ett återkommande och normaliserat fenomen i Sverige. Men åtgärderna som riktar sig mot att ändra medborgarnas vattenkonsumtion lyser med sin frånvaro.

 

Alla kan hjälpa till när det är vattenbrist. Första steget är att sluta vattna trädgårdar etc. Men hållbar vattenanvändning kan även vara att sprida ut vattenanvändningen över dygnet, att starta tvätt- och diskmaskin på kvällen, men också enkla saker som att stänga av kranen när vi borstar tänderna eller tvålar in oss i duschen kan ha stora effekter om många gör det samtidigt.

 

Ska vi lyckas vända vattenbristen samtidigt som klimatet blir varmare måste det dock även ske teknologiskiften där vattenbesparande teknologier slår igenom. Men där det ges stöd till olika former för energibesparande insatser måste vattenbesparande insatser idag bära sig själv. Med tanke på de stora samhällskonsekvenserna och -kostnaderna borde även stöd till vattenbesparande teknologier införas.

 

Om den enskilda medborgaren genom ett blått avdrag kan dra av kostnader för inköp av teknologier som hjälper att spara vatten på samma sätt som medborgaren kan dra av kostnader för inköp av teknologier som hjälper att spara eller skapa energi skulle vattenförbrukning snabbare kunna minskas. Till fördel för hela samhället.

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)