Gör avsättningar till en periodiseringsfond sjukpenninggrundande

Motion 2022/23:368 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta inkomster som förs till periodiseringsfond ingå i SGI och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas hur inkomsterna ska ingå i SGI och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företag går med vinst. På så sätt kan man få en jämnare beskattning. Periodiseringsfond innebär att företag kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Man kan kalla det en skattekredit.

Har ett företag satt av till periodiseringsfond ett år med vinst kan företaget återföra fonden ett senare år då företaget redovisar förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust. Avsättning som gjorts till periodiseringsfond måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det att avsättningen gjordes. När ett företag återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp.

Den del du som företagare avsätter till periodiseringsfond räknas dock inte in i din SGI, sjukpenninggrundande inkomst, vare sig när den avsätts eller när den återförs och beskattas. Vid en sjukskrivning så tar inte Försäkringskassan hänsyn till den del som återförs från en periodiseringsfond och som alltså beskattas det år du är sjuk. Försäkringskassan kan då ge avslag på sjukpenning trots att en inkomst beskattats.

Att inkomsten som överförts till periodiseringsfond varken räknas med i SGI under intjäningsåret eller beskattningsåret är märkvärdigt. Det förefaller mest vara en kvarleva

från tiden innan Centerpartiet under Alliansens regeringstid säkrade att även företagare kan få tillgång till de sociala skyddsnäten i Sverige.

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)