Lika villkor för alla blodgivare

Motion 2022/23:361 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om blodgivning på lika villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

” Martin Hernedahl från Östra Tommarp på Österlen var blodgivare i tio år. När han träffade en man var hans blod inte längre önskvärt. Som tack för det blod han skänkt under årens lopp fick han en blomstercheck. – Jag kände mig oren. Som att jag var smittad, säger han.”

 

Citatet kommer från en uppmärksammad artikel i Sydsvenskan. Den belyser det faktum att Socialstyrelsen har särskilda regler för blodgivning för män som har sex med män. Oavsett om de har varit i en fast relation i årtionden eller lever ett liv som ökar risken för sjukdomar som påverkar blodet som ges. Frågan om regnbågsblod som det kallas har varit aktuell länge men fortfarande finns det skillnader.

 

Att en individs riskbeteende påverkar möjligheten till bloddonation är rimligt. Att fortsätta peka ut manlig homosexualitet som ett riskbeteende per definition är inte rimligt.

 

Skåne är ett av många län som ofta har blodbrist i blodbanken. Samtidigt har vi en befolkningsgrupp där individer utan saklig grund exkluderas från att donera blod.

 

Det är på tiden att se över reglerna för bloddonation för män som har sex med män. I en försöksperiod om fem år skulle Skåne kunna bli en pilotregion där män som har sex med män tillåts donera blod på lika villkor som alla andra.

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)