Ett levande kultur- och klubbliv i Sveriges städer

Motion 2022/23:360 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna som bidrar till stängning av klubbar i städerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sveriges städer har det blivit allt svårare för stora delar av kulturlivet och restauranglivet att överleva. Inte bara på grund av ekonomin som fått ett knäck under covid-19, men på grund av allt hårdare krav kring ljud och rörelser av människor på städernas gator och torg och att Folkhälsomyndighetens riktlinjer jämställer ljud från nattklubbar och livescener med buller från trafik och tung industri.

Det finns flera initiativ i europeiska storstäder att ta lärdom från. I Berlin har en fond inrättats för liveverksamheter för att hjälpa dem att finansiera bullerskyddrenovering. I London finns möjlighet att skydda viktiga och anrika scener så att nyinflyttade grannar inte kan klaga. Ska man däremot bygga en ny scen i ett bostadsområde så måste den anpassa sig. I Paris får hyresgäster skriva på ett kontrakt som säger att de förstår att de flyttar in i en livlig och levande stadsdel med hög ljudnivå. Detta är exempel på insatser som bidrar till att upprätthålla en levande stad.

En stad utan ett levande kultur- och klubbliv är inte en levande stad. Med återkommande stängningar av krogar och klubbar, uppgivna krögare och allt färre som vågar starta nya initiativ behövs en översyn av de regler som hindrar att stadskärnorna fortsätter som centrar för spännande utemiljöer och kreativa klubbar.

 

 

 

 

Niels Paarup-Petersen (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)