Införande av bindande bud i bostads- och fastighetsaffärer

Motion 2022/23:336 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa bindande bud i bostads- och fastighetsaffärer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att köpa en bostad eller en fastighet är det största investeringsbeslutet många av oss någonsin kommer att fatta. Det är ett beslut som ska grundas i den egna ekonomin så väl som i en rimlig värdering av objektet ifråga.

 

Tyvärr är det inte helt ovanligt med fejkade bud, trots att det är klassat som bedrägeri. Det är mycket svårt att fastställa omfattningen av fejkade bud helt enkelt eftersom det är svårt att upptäcka dem. Det kan handla om att mäklaren använder en bulvan för att trissa upp budgivningen eller att en vän eller släkting används av säljaren för att lämna fejkade bud för att på sitt håll öka försäljningspriset. Den budlista som mäklaren i efterhand måste tillhandahålla är av ringa värde för köparna, då det ofta är svårt att påvisa bulvanskapet, då det ju också är fullt möjligt att en släkting till säljarna eller en vän till mäklaren faktiskt varit intresserad av att köpa objektet.

 

Det finns också en annan problematik som riskerar att trissa upp priserna på bostadsmarknaden. Det faktum att en köpare kan buda på flera objekt samtidigt, trots att behovet enbart är en bostad, gör att det läggs fler bud än vad annars skulle vara fallet, med resultatet att priser på ett artificiellt sätt trissas upp.

 

Det finns en lösning på båda ovanstående problemen. En lösning som därmed också tvingar köpare att i högre grad använda sig av lånelöften och att budgivare plötsligt drar sig ur.

 

Genom att införa bindande bud för bostäder och fastigheter tvingas köpare bli mer seriösa. Bulvaner tar en stor personlig ekonomisk risk och köpare behöver ha tryggat sin finansiering innan en budgivning påbörjas. Den som ska köpa en bostad för hundratusentals eller miljontals kronor bör uppmuntras att tänka igenom affären. Ett förfarande med bindande budgivningar gör just det. Dessutom bör priser stabiliseras och svenska befolkningens skuldsättning minska, speciellt i förhållande till fastighetssektorn där den idag är hög.

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)