Avskaffandet av danstillstånd och illegal dans

Motion 2022/23:328 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)

av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav på tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt 4 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) krävs tillstånd för att anordna en danstillställning, även om den inte äger rum på offentlig plats. Av 2 kap. 29 § framgår vidare att till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet på tillstånd eller anmälan. Strafframen för att folk dansar är alltså upp till 6 månaders fängelse. Det låter mer som Teheran än Sverige.

 

Detta är ett onödigt byråkratiskt tillslag mot sociala sammankomster och framstår i grund och botten som löjligt. Att dansa är ingen allmänfarlig verksamhet. Det utgör inte en risk för andra, möjligen med undantag för ömma tår, och danstillstånd måste sökas helt oberoende eventuella tillstånd om alkoholförtäring.

För att minska byråkratin för företagen och överförmynderiet i samhället bör kravet på danstillstånd helt avskaffas. Det hela kan te sig lätt komiskt då en bar- eller pubägare enligt lag måste ingripa om en gäst spontat skulle börja dansa till musik oavsett anledning. Det är alltså olagligt att hoppa och dansa för att ditt favoritlag har gjort mål om det spelas musik när du sitter på en sportbar. De svenska lagbrotten torde ha nått en höjdpunkt när Sverige tog VM-brons i fotboll -94 och hela landet kollektivt dansade till ”När vi gräver guld i USA”. Många restaurangägare runt om i Sverige riskerade då böter eller fängelse om lagen skulle ha tillämpats.

När en ny krog ska öppna görs alltid prövningar av kommunerna när det gäller bullerstörning innan serveringstillstånd ges. Risken för störande av allmän ordning borde rimligtvis redan ingå där och att sedan oberoende av detta behöva söka danstillstånd är bara onödig byråkrati. Att Sveriges hårt pressade polis dessutom ska behöva lägga tid på att administrera danstillstånd är svårt att förstå.

För den som vill anordna en demonstration eller tillställning på en offentlig plats krävs idag tillstånd enligt ordningsstadgan. Detta för att trafik och annat kan störas. Det är fullt rimligt, men danstillstånden måste sökas även om det sker utanför den offentliga miljön inne på en restaurang. Störandet av trafik, annat än trafiken till baren, lär vara minimalt inne på ett dansgolv.

 

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort (bet. 2015/16: JuU20 s. 10). Sedan dess har det kommit ett flertal utredningar som berett frågan och så sent som i juni 2021 föreslogs ett upphävande av krav på danstillstånd (SOU 2021:60). Ändå har inget förslag kommit till riksdagen. Det är dags att regeringen nu agerar och genomför riksdagens vilja.

 

Att ansöka om danstillstånd kan tyckas vara en enkel sak, men all byråkrati tar tid och kostar därmed pengar och energi både för den enskilda företagaren och för myndigheterna. Energi som skulle ha kunnat läggas på bättre saker som att driva sin restaurang och skapa nöjdare kunder eller i kommunens fall något som faktiskt gynnar samhället. Danstillstånden bör därmed avskaffas.

 

 

 

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)