Avskaffande av gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige

Motion 2022/23:32 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan november 2015 har Sverige haft gränskontroller från Danmark. Det infördes efter en hemställan från Migrationsverket, vid en situation då väldigt många människor kom till Sverige och sökte om asyl. Syftet var att få bättre ordning i en situation som då var kaotisk och som pressade flera myndigheter.

Gränskontrollerna infördes i ett första beslut på tio dagar. Sedan skedde förlängningar i omgångar. Nu har det gått snart 7 år, och gränskontrollerna är fortfarande bestående.

Gränskontrollerna är resurskrävande. Poliser får lägga arbetstid på att fråga efter id-handlingar, istället för att lösa eller förebygga brott. Nyttan av kontrollerna kan tveklöst ifrågasättas.

Gränskontrollerna har lett till en försämrad integration över Öresund. Det mentala avståndet har ökat, pendlingstiderna på tågen förlängts, och det har inneburit kostnader på flera olika sätt.

Att ha gränskontroller på det sätt som Sverige tillsammans med andra EU-länder har haft är olagligt enligt EU-domstolen, vilket Dagens Nyheter rapporterade om den 8 augusti 2022. Sverige riskerar därmed att fällas om inte gränskontrollerna upphör.

Det är dags att avskaffa gränskontrollerna, vilket riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening.

 

 

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

 

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-10-20 Granskad: 2022-10-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)