Beredskapslag

Motion 2022/23:319 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en finskinspirerad beredskapslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2000-talet har de svenska beredskapslagren successivt skrotats, och mat, mediciner, medicinsk utrustning och olja har inte längre setts som nödvändigt att lagra. Samtidigt har ansvaret för det som varit kvar förflyttats till regionerna, som inte gjort mycket för att upprätthålla några lager. Det är inte helt förvånande. Samtliga partier i Sveriges riksdag förutom Sverigedemokraterna har mer eller mindre varit överens om detta. Statsrådet Anders Ygeman var under Folk och Försvar 2017 tydlig i frågan enligt Dagens Nyheter som menade att hans budskap inte gick att ta miste på: Glöm lager med livsmedel, skyddsmasker och andra förnödenheter.

För att få lite perspektiv på vad nedmonteringen de senaste 20 åren har inneburit är det lätt att titta på siffror. Nedmonteringen av Försvarsmakten innebar att de sista större fältsjukhusen skänktes bort till andra länder mellan 2000 och 2005, vilket gjort att vi gått från 35 fältsjukhus i armén och 15 i marinen under 1990-talet till bara 2 stycken kvar år 2020 då coronapandemin slog till (båda dessa införskaffade 2008). Över 7,3 miljoner andningsmasker fanns även i våra beredskapslager som säkerhet mot bakgrund av att det är vida känt att dessa kan bli svårtillgängliga under en kris. Då man slarvade med att byta ut dessa blev filtren i några av dem obrukbara, vilket ändå kvittade då man valde att bränna upp samtliga filter och masker, inklusive de miljontals masker som var fullt fungerande.

Finlands val av strategi med kontinuerligt underhållna och utvecklade beredskapslager resulterade i att landet stod väl rustat inför covid-19 pandemin 2020. Den finska regeringen har därför kunnat lova sin befolkning att det inte skulle råda någon brist på vare sig skydds- eller sjukvårdsutrustning då deras hemliga lagerlokaler bland annat innehåller sjukvårdsmateriel i överflöd. Regeringen bör lära av det goda exemplet vi har i vårt östra grannland, och därför inrätta en beredskapslag likt den i Finland.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)