Skärpta straff för miljö- och klimatrelaterad kriminalitet

Motion 2022/23:293 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffen för miljö- och klimatrelaterad kriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Under senare tid har det förekommit ett antal aktioner från klimataktivister som både orsakat fara för andra och medfört samhällsskador till följd av trafikblockader. Tidigare har vi sett miljö- och klimatrelaterade aktioner som riktas mot exempelvis flygtrafik, djuruppfödning, angrepp på civila parkerade fordon och även mot andra delar av samhället med syftet att väcka uppmärksamhet.

Vid ett antal aktioner har människor gripits och ställts inför rätta, men de straff som utdömts kan betecknas som ganska låga relaterat till de skador, risker och oro som aktionerna medför för vanliga människor. Straffen för denna typ av kriminalitet bör skärpas.

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)