Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2022/23:290 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att låta tekniska specifikationer för ett småhus bli nationellt gällande efter godkännande i valfri kommun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag tillverkas många småhus på löpande band i fabrik, och nästan exakt likadana hus säljs i tusental över hela landet. Men vid varje bygglovsansökan ska kommunens tjänstemän granska en omfattande mängd av tekniska beskrivningar och handlingar för varje hus. Detta trots att samma hus granskats av ett antal kommuner tidigare. Detta skapar en mängd extrajobb för husföretagen som givetvis höjer priset på huset för kunden.

Med ett licenssystem kunde ett husföretag låta de tekniska underlagen godkännas en gång i valfri kommun, varefter man erhåller ett licensnummer som ger automatiskt godkännande i alla kommuner utan att alla tekniska underlag måste tas fram och granskas vid varje tillfälle.

Samtidigt borde det skrivas in i lagen att bygglov för denna typ av licensierade byggnader ska åsättas en lägre bygglovsavgift eftersom bygglovsgranskningen går snabbare. Sammantaget skulle detta leda till lägre kostnad för slutkunden.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)