Avdragsrätt för fackligt medlemskap

Motion 2022/23:272 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en avdragsrätt för medlemskap i fackliga organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avdragsrätten för medlemskap i fackliga organisationer avskaffades av den borgerliga regeringen 2007, dock behölls avdragsrätten för företagen. Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019 då riksdagen beslutade om den så kallade servettskissbudgeten på förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på två starka parter i respektive bransch och därför är det en viktig fråga som bidrar till ökade ekonomiska incitament att bli medlem i en facklig organisation. För att stärka stabiliteten i svensk lönebildning och utveckla den svenska modellen behöver avdragsrätt för fackligt medlemskap införas. Den svenska modellen förutsätter jämlika parter på svensk arbetsmarknad.

 

 

Leif Nysmed (S)

Lars Mejern Larsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)