Utökade möjligheter för polisen att eftersöka personer

Motion 2022/23:270 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S)

av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge polisen utökade möjligheter att använda hemlig övervakning för att eftersöka personer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en åtalad släpps från häktet i väntan på dom och därefter inte infinner sig när de har dömts till ett fängelsestraff har polisen idag ingen möjlighet att eftersöka dem, om personen inte är misstänkt för nya brott. Detta inträffade bland annat i Sundsvall vid det så kallade "Nackstamordet". De åtalade var släppta från häktet i väntan på domen och när de senare dömdes höll de sig undan från rättsväsendet.

Eftersom de då var dömda och inte misstänktes för några nya brott hade inte polisen befogenhet att eftersöka dessa brottslingar. Efter domen övergick de till Frivårdens ansvar och höll sig undangömda, varefter de senare begick nya allvarliga brott. Hade polisen haft befogenhet enligt lagen att eftersöka dessa, hade de förhoppningsvis kunnat gripas snabbare för att avtjäna de straff de var dömda för. Polisen behöver utökade möjligheter att eftersöka personer som inte inställer sig för verkställighet av fängelsestraff. Det är mycket provocerande att polisen inte har laglig rätt att eftersöka dömda brottslingar. Detta är en lucka i lagstiftningen som måste täppas till.

Utredningen Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden SOU 2022:50 har lagt fram förslag angående möjligheten att använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation för att lokalisera eftersöka personer. Förslagen innebär bland annat att så kallad masttömning får användas för att inhämta uppgifter om positionering i realtid samt samtalshistorik för att snabbare kunna lokalisera de eftersökta. Polisen efterfrågar nya verktyg för att förbättra effektiviteten i sitt arbete med att lokalisera efterlysta personer.

Schengensamarbetet har underlättat för brottslingar att passera landsgränser utan att lämna några spår efter sig. För att kunna lagföra de brottslingar som befinner sig utomlands är polisen beroende av stöd och samarbete med andra länder. Att då ha kunskap om vilka telefonnummer som används för kommunikation av den efterlyste underlättar samarbetet och bidrar till ett snabbare gripande.

 

 

Malin Larsson (S)

Peter Hedberg (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)