Stärkt försvarsförmåga i Västernorrland

Motion 2022/23:266 av Peter Hedberg och Malin Larsson (båda S)

av Peter Hedberg och Malin Larsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka totalförsvaret i Västernorrland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inför försvarsbeslutet 2020 lämnade Försvarsberedningen sin slutrapport i maj 2019 där det konstaterades att det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrats och att detta var en konsekvens av ryskt agerande under en längre period. Mot bakgrund av bland annat detta fattades därefter beslut i denna kammare om att stärka Försvarsmakten både organisatoriskt och ekonomiskt. I förlängningen blev en del av detta att Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I21, återupprättades och invigdes.

Totalförsvaret i Västernorrland kan stärkas ytterligare. Västernorrland har ett viktigt strategiskt läge tillsammans med Jämtland i förhållande till Trondheim. Regeringen måste fullfölja uppbyggnaden av och säkra kompetensen vid I21, men också nyttja de marina resurserna i närheten av Härnösand. Därutöver behöver regeringen se över möjligheten att aktivera civilplikten och i förlängningen säkerställa att kvalificerad grundutbildning kan tillhandahållas för att säkra samhällsviktiga funktioner vid krig eller kris. Även när det kommer till civilpliktsutbildning kan Västernorrland bidra genom MSB:s verksamhet vid Sandö i Kramfors kommun. Där har man erfarenhet från tidigare civilpliktsutbildning och en omfattande kompetens gällande krisberedskap. Vidare finns högutvecklad virtuell förmåga att simulera och stora markområden med komplexa övningsinnehåll. Myndigheterna och berörda kommuner samverkar i dag tätt, och det finns även goda kontakter med flera tunga försvarsindustrier i länet.

Västernorrland kan bidra till Sveriges totalförsvarsförmåga på ett effektivt sätt i det allvarliga säkerhetspolitiska läge vi befinner oss. Det finns god potential att bidra med unik kompetens just vad gäller den civila delen av totalförsvaret, utöver de redan påbörjade satsningarna. Riksdagen bör därför uttala ett stöd för vad som uttryckts i denna motion.

 

 

Peter Hedberg (S)

Malin Larsson (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)