Försvarsmakten, klimat och miljö

Motion 2022/23:247 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:247

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Försvarsmakten, klimat och miljö

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Försvarets roll i omställningen

4Internt miljö- och klimatarbete

4.1En självständig kontrollfunktion

4.2Begränsa undantaget för miljökonsekvensbeskrivningar

4.3De klimatpolitiska målen

5En gemensam lösning på utbyggnaden av vindkraft

6Försvarsmaktens övningar

6.1En ökad operativ förmåga utan en ökad klimatpåverkan

6.2Försvarets övningar i Vättern

6.3Norrbotten som militärt övningsområde

7Internationell närvaro och militariseringen av Arktis

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående ska signera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)