Revidering av ordningslagen

Motion 2022/23:2269 av Daniel Helldén (MP)

av Daniel Helldén (MP)

Motion till riksdagen

2022/23:2269

av Daniel Helldén (MP)

Revidering av ordningslagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att ändra ordningslagen (1993:1617) i enlighet med vad som föreslås i bilaga 1 till motionen.

Riksdagen beslutar att ändra lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. i enlighet med vad som föreslås i bilaga 1 till motionen.

Motivering

Inom en kommun får offentlig plats användas för det ändamål den är avsedd för. Om den ska användas för annat ändamål än avsett ska tillstånds sökas. Att ansöka om tillstånd ska till exempel ske om man avser att placera ut containrar, uteserveringar, byggnadsställningar, byggsäckar (big bags) eller använder marken för systematisk utplacering av elsparkcyklar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)