Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2022/23:226 av Fredrik Lindahl (SD)

av Fredrik Lindahl (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att utreda en reglering avseende s.k. lootlådor samt andra lotteriliknande moment inom dataspel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lootlådor blir allt vanligare i tv-, mobil- och datorspel. Lootlådor är olika former av paket som man i flera fall kan köpa för riktiga pengar där det sedan sker ett lotteriliknande moment med chans att vinna diverse innehåll till spelet. Då många barn och ungdomar spelar dataspel blir de tidigt introducerade till spel och lotteri och det finns flera fall där minderåriga har fastnat i vad man kan klassificera som ett spelberoende.

Spelinspektionen konstaterar i dag att dataspel som har lotterimoment för riktiga pengar och där vinstens innehåll sedan kan säljas eller köpas för pengar kan klassificeras som spelverksamhet. Tillståndspliktigt lotteri för med sig flera lagstiftade åtaganden för utföraren, men också att det finns en åldersgräns på 18 år för att kunna deltaga.

Om det redan i dag finns möjligheter för Spelinspektionen att göra tillsyn av moment som kan klassas som spel om pengar borde man nyttjat den befintliga lagen i större utsträckning. Då detta inte är fallet bör man förtydliga lagstiftningen så att det även innefattar lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel som riktar sig till barn och ungdomar. Om ett dataspel innehåller den typ av moment som man vanligtvis hittar i ett kasino så bör rådande regelverk även gälla där. Idag är förfarandet i princip oreglerat där barn i tidig ålder blir introducerade till konceptet spel om pengar samt där personer som inte är myndiga regelbundet blir utsatta för samma sorts element som man kan hitta i hasardspel.

 

Jag anser därmed att Regeringen behöver överväga att utreda en reglering av den nuvarande marknaden avseende lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel så att lika förutsättningar gäller oavsett plattform och teknik.

 

 

 

Fredrik Lindahl (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)