Införande av ett statligt bryggstöd för skolan

Motion 2022/23:2239 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen borde överväga möjligheten att införa ett statligt bryggstöd inom skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan har ett av samhällets viktigaste uppdrag, i och med att de ansvarar för att våra barn och unga ges goda förutsättningar i livet. Genom utbildning och kunskap skapar vi genom skolan ett starkare och mer jämlikt samhälle.

 

Att få gå i skolan nära hemmet är en trygghet för såväl elever som föräldrar. Denna trygghet är dock på väg att nedmonteras och ersättas av en ökad centralisering. Idag kämpar många kommuner med de ekonomiska förutsättningarna och att få den kommunala budgeten, tillsammans med överskottsmålet, att gå ihop. Inte sällan väljer man att titta på utbildningsområdet, och framförallt mindre skolor, när besparingar ska genomföras.

 

Små skolor har ofta tuffa förutsättningar och ett elevantal som kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Mindre skolenheter riskerar därför, vid låga barnkullar för ett eller några år, att stängas ner. Barnen bussas då istället till andra delar av kommunen, vilket innebär längre dagar för dessa barn. Dessutom påverkar det vår miljö negativt med ett ökar pendlande.

 

Genom att införa ett statligt bryggstöd, som kommunerna kan ta del av, förbättras förutsättningarna för små skolor att finnas kvar i mindre samhällen. Detta oavsett om elevantalet varierar och den kommunala budgeten är svår att få ihop. Det innebär att medborgarna med större säkerhet vet att den kommunala servicen, i detta fall skolan, finns kvar när man väljer att flytta utanför städerna. Detta ökar elevers, föräldrars och skolpersonalens trygghet och ger förutsättningar för en levande landsbygd.

 

 

 

Mattias Eriksson Falk (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)