Klassning av miljöfarligt avfall

Motion 2022/23:219 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klassning av miljöfarligt avfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger långt framme när det gäller miljöarbetet och har gjort det under decennier. Miljöarbetet pågår hos företag, organisationer och hos privatpersoner. Detta regleras i miljöbalken.

Ett exempel på problem med denna klassning är när man inom lantbruket vid grisproduktion använder färgburkar/flaskor som ska sorteras som miljöfarligt avfall, vilket medför en kostnad för den enskilda företagaren/lantbrukaren. Dock kan det vara så att samma färgburk/flaska används av en privatperson i hemmet men då inte sorteras som miljöfarligt avfall utan kan lämnas in hos exempelvis den kommunala återvinningen. Att en och samma färgburk alltså kan tolkas olika sätt i miljöbalken är väldigt konstigt och ställer till det för företagare. Självklart ska stor hänsyn tas till miljöarbetet och det skriver nog alla under på, men här bör samma förutsättningar gälla för privatpersoner som för företagare om det är samma typ av miljöfarligt avfall. Detta kan även gälla lysrör, batterier och träavfall/byggavfall. m.m. Det bör alltså bli enklare för mindre företag och lantbruk att göra sig av med avfall och klassningen av detta bör vara lika för mindre företag och privatpersoner. Det ska inte bli svårare för privatpersoner utan enklare för företagaren men stor hänsyn ska ändå tas till avfallet och miljön.

Regeringen bör därför snarast utreda hur miljöbalken på ett tydligare sätt kan bli likställd mellan privatpersoner och företagare när det gäller miljöfarligt avfall som är av samma sort och märke samt också tillkännage detta för riksdagen.

 

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)