Tidig simundervisning

Motion 2022/23:2081 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa tidig obligatorisk simundervisning i samband med idrottsundervisningen i grundskolan för att rädda liv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna simma är en av de billigaste livförsäkringar en människa kan ha. Det borde vara lika självklart att barn lär sig simma så tidigt som möjligt som att vi i svensk skola fokuserar på att lära barnen läsa och skriva. De senaste åren har vi sett fler drunkningstillbud än tidigare år och trenden måste brytas. Genom att erbjuda simundervisning som en del i idrottsämnet redan från förskoleklass ges barnen goda förutsättningar att snabbt lära sig simma och därmed en minskad risk för att drabbas av olycka i unga år. Barn lär snabbt och det är viktigt att de lär sig simma så tidigt som möjligt för att de inte ska hinna komma upp i åldrar när det är jobbigt eller pinsamt att delta i simundervisning, så som kravet är nu först i årskurs 6.

Lika självklart som att barn kan läsa och skriva är det att de ska kunna simma och det måste vi ta fasta på för att minska risken för allvarlig olycka och vända den nu nedåtgående trenden.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)