Nationell minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo

Motion 2022/23:2071 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan år 2019 är den 24 april en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet i Frankrike. Det finns flera skäl för även Sverige att utlysa den 24 april till en nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet.

Folkmordet var det första större folkmordet från 1900-talet och inspirerade Förintelsen. Det lämpligaste datumet för minnesdag är den 24 april, vilket är den dag som de utsatta folkslagen gemensamt har valt för att hålla årliga minnesstunder.

 

 

Robert Hannah (L)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)