Begränsad jakt på högdräktiga älgkor

Motion 2022/23:200 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)

av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en begränsning gällande jakt på högdräktiga älgkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fram till 31 januari har jaktlagen tillstånd att jaga älg, men få jägare gör detta. Orsaken är att man anser att det är oetiskt att skjuta älgkor med långt gångna foster i magen.

 

Det är oomtvistat att många skogsägare har problem med betesskador i sina skogar och därför behövs avskjutning av älg. Men det betyder inte att det är rimligt att älgkor som är högdräktiga ska skjutas eller jagas med lös hund. Jakt på högdräktiga kor kan också orsaka sådan stress att de kastar sina foster. Det etiska i att jaga i djupsnö och på skare är en frågeställning som även jägare tycker är tvivelaktigt.

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

Helena Lindahl (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)