Moderniserad hem- och konsumentkunskap i skolan

Motion 2022/23:1995 av Johanna Rantsi (M)

av Johanna Rantsi (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagens skola prioriteras kärnämnena då dessa är en förutsättning att kunna lyckas i skolan och för att studera vidare för de som väljer detta. Utöver detta behövs också grundläggande kunskap i många andra ämnen. Ett av dessa ämnen är hem- och konsumentkunskap, ett ämne som tyvärr inte alltid är uppdaterat när det gäller att rusta eleverna för livet efter skolan.

Även om det är bra att kunna baka, laga mat och lära sig handla samt näringslära skulle ämnet behöva ett rejäl ansiktslyft för att ge bättre kunskap inom ämnet ekonomi, budget och uppföljning. Detta är kunskap som berörs inom andra ämnesområden men inte på det djup som skulle behövas. Många unga saknar kunskap om hur man balanserar en budget och gör en ekonomisk uppföljning. Alltför många ungdomar tar idag sms-lån trots skyhög ränta. Detta visar sig också i den statistik som Kronofogden för över skuldsatta. Ekonomi och budget borde vara centrala delar i ämnet hem- och konsumentkunskap. Matlagning och bakning bör rimligtvis vara en del av föräldraansvaret, inte skolans. näringslära, kost och motion är nära sammanhängande borde dessa i stället ligga under ämnet idrott och hälsa.

Genom en reformering av ämnet hem- och konsumentkunskap ger man eleverna grundkunskap gällande lön, skatt, budget, krediter, lån, avtal både i privatekonomin och grundläggande företagskunskap. Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att modernisera hem- och konsumentkunskapen i skolan.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)