Lantmäteriets kostnader på landsbygden

Motion 2022/23:199 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)

av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och se över kostnader för Lantmäteriets taxor för landsbygdskommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långa handläggningstider och stora kostnader att stycka av tomter hämmar utvecklingen på landsbygden, gör att det inte flyttar in folk och att det inte byggs bostäder.

 

Kostnaden för att stycka av en tomt eller ett hus från en fastighet kan bli lika stort som värdet på detsamma, vilket då gör att man kan komma att låta bli att göra dessa avstyckningar. Problemet blir då att attraktiva lägen inte säljs eftersom avstyckningen blir alldeles för dyr.

Ett annat inte ovanligt exempel kan vara att skogsägare som bor i andra delar av landet, väljer att låta bli att stycka av på grund av för höga kostnader och låter huset stå och förfalla istället för att sälja.

Därför bör regeringen utreda och se över taxorna i landsbygdskommuner och hur det skulle kunna gynna tillväxt på landsbygden.

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

Helena Lindahl (C)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)