Översyn av regelverket för AM-körkort

Motion 2022/23:196 av Anne-Li Sjölund (C)

av Anne-Li Sjölund (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för AM-körkort och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att separata AM-körkort bör införas för två- respektive fyrhjuliga fordon och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för vilka fordon som får registreras som A-traktor (epatraktor) och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hastighetsbegränsningar för mopedbil och A-traktor och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över säkerhetskrav för mopedbil och A-traktor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagstiftningen är förlegad gällande vilka fordon som får framföras med AM-körkort.

Trafikskoleelever ska efter tolv timmars utbildning, varav fyra timmar praktisk övning på tvåhjulig moped, behärska att manövrera, anpassa och förstå allt vad det innebär att köra ett två tons fyrhjuligt fordon i trafiken.

Idag är det alltså möjligt för en nyexaminerad trafikskoleelev att framföra en stor omregistrerad bil eller lastbil efter att bara varit ute i trafiken tre timmar, och det på en liten elmoped. Körkortet är detsamma för moped, mopedbil och EPA (ombyggd personbil/lastbil).

All rim och reson gör gällande att eleven bör examineras på det fordon vilket eleven utbildats på. Är eleven utbildad på en tvåhjulig moped som väger mellan 50–100 kg ska det inte vara möjligt att på samma körkort få framföra ett fyrhjuligt fordon som väger 2000 kg, och ibland mer än så. Att det sedan varken krävs utbildning i mörkerkörning eller på vinterväglag (halkbana), vilket ingår i bilkörkortsutbildningen, kan knappast vara positivt för trafiksäkerhetsarbetet.

Därtill får en mopedbil inte väga mer än 350 kg för att klassas som moped, och får då framföras i 45 km/h.  En EPA, som kan innehålla alla säkerhetssystem som en modern bil har, får köras i 30 km/h.

Avslutningsvis, gäller för EPA, att så länge föraren anser sig ha ”god sikt” tillåts ett obegränsat antal passagerare, och det helt utan bälteskrav.

Här behövs omtag för att stärka trafiksäkerheten.

 

 

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)