Översyn av miljöbalken

Motion 2022/23:1951 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlig översyn av miljöbalken i syfte att förenkla och minska byråkratin och regelkrånglet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Miljöbalken medför ett stort arbete och en stor byråkrati. Den medför också mycket stora utredningskostnader för våra företag och är direkt hämmande för utvecklingen. Regeringen måste nu med kraft se över gällande regelsystem och underlätta och minska byråkratin i miljöbalken. Man måste också aktivt hjälpa våra företag att följa den och inte bara straffa de företag som har gjort fel.

Om vi straffar ut våra företag, flyttas produktionen till andra länder, och detta kan medföra produktion under mycket sämre miljöförhållanden än i Sverige. Vi måste vara rädda om vår produktion och våra företag.

Det är nu dags att göra en grundlig översyn av miljöbalken i syfte att förenkla och minska byråkratin och regelkrånglet och underlätta för våra företag och privatpersoner.


 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)