Civilpliktsutbildning

Motion 2022/23:195 av Anne-Li Sjölund (C)

av Anne-Li Sjölund (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sandö bör utvecklas till att bli ett utbildningsnav för en återetablerad civilplikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

Sandö mitt i Sverige kommer att vara en naturlig plats för en kommande civilpliktsutbildning.

 

Den säkerhetspolitiska situationen är allvarlig. Rysslands krig mot Ukraina har omkullkastat allas vår trygghet och säkerhet. Sverige är på väg att gå med i Nato och totalförsvaret i Sverige byggs upp. Det är därför viktigt att civilplikten återetableras för att fylla behov av personal inom totalförsvaret, inte minst det civila försvaret, som inte kan lösas på frivillig väg. En återetablerad civilplikt blir också viktig för att erbjuda möjlighet till vapenfri tjänst för de som vill bidra till totalförsvaret på annat sätt än genom det militära försvaret.

 

När civilplikten återetableras är det viktigt att kunna bygga på de resurser som redan finns, och här utgör Sandö en viktig funktion och plats som gör Sandö lämplig för att utvecklas till att bli ett utbildningsnav för en återetablerad civilplikt.

 

Sandö erbjuder idag MSB, FBA och räddningsgymnasium med inriktning mot krishantering- och räddning samt framtidens försörjning. Och det finns unika förutsättningar och möjligheter att utveckla fler verksamheter för att stärka totalförsvaret.

Samverkansfördelarna med Sandö är många, lokaler och övningsområden finns redan. Återetableringen av regementet I21 i Sollefteå ger möjlighet till samövning och i Härnösand ligger sjöfartsgymnasiet för att nämna några. Dessutom finns infrastruktur redan på plats och en försörjningsberedskap har goda förutsättningar att förläggas vid Höga Kusten Airport där man besitter unik redundans mellan flyg, järnväg och djuphamnar.

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)