Myndigheters anpassning efter livsmedelsstrategin

Motion 2022/23:1946 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter ska beakta livsmedelsstrategins mål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tagit en livsmedelsstrategi som tydligt pekar på att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Tyvärr sker inte detta bara genom ett riksdagsbeslut utan mer politiska åtgärder krävs i form av stärkt lönsamhet, stärkt konkurrenskraft, lika villkor, sänkta skatter, underlätta för ökat produktion, minska byråkratin och se till att Sveriges lantbrukare tror på framtiden och vågar investera igen.

En av åtgärderna för att lyckas med livsmedelsstrategin är att Sveriges myndigheter och verk får ett ännu tydligare uppdrag att hjälpa till att öka produktionen och därmed uppfylla andemeningen i livsmedelsstrategin.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)