Ölskatten för de små bryggerierna

Motion 2022/23:1937 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen om möjligt bör överväga att se över skatten på öl för de små bryggerierna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU tillåter, och ger Sverige tillåtelse, att ha lägre skatt på öl som bryggs i mindre mängder av små bryggerier. Men denna möjlighet till lägre skatt för mindre bryggerier använder sig inte Sverige av idag. Trots att nästan alla EU-länder, och även Norge, använder möjligheten, tackar Sverige nej, vilket försämrar konkurrensvillkoren för våra svenska småbryggerier.

Att Sverige inte tar vara på möjligheten att ta ut lägre skatt på små bryggerier gör att våra mindre ölproducenter blir missgynnade och importerad öl blir billigare än svensk öl.

Sveriges regering måste lära sig att ta vara på möjligheterna i EU och inte bara strunta i möjligheterna som EU ger. Att ha sämre möjligheter, sämre regler och högre skatter i Sverige gör att vi förlorar jobb och tillväxt i Sverige.

Sveriges hantverksbryggerier står för cirka 5 procent av ölförsäljningen på Systembolaget som är svensktillverkad, medan de 6 större bryggerierna i Sverige står för resten av den svenska ölen på Systembolaget. Små hantverksbryggerier har det tufft med att konkurrera med priser och måste jobba extra med att ta fram unika och speciella ölsorter. Att utländska småbryggerier har lägre ölskatt och Sverige har högre ölskatt snedvrider konkurrensen. Dessutom hämmar det exporten av svenskt hantverksöl. Sverige borde ta vara möjligheten med lägre ölskatt precis som andra EU-länder gör i Europa, för ökad tillväxt och fler jobb i Sverige

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)