Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2022/23:190 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder på många håll runt om i Sverige brist på bostäder.

En av anledningarna till detta är att många väljer att stanna kvar i sitt boende, även om man önskat flytta till ett mindre boende. Detta i många fall på grund av den ganska höga rea-vinstskatten på 22 % som ”äter” upp den förväntade vinst man tänkt använda för att bekosta nästa boende.

Idag finns det många äldre som sitter kvar i sitt allt för stora boende efter att barnen flyttat, eller att de blivit helt ensamma i sitt boende. I många fall genererar det mycket högre boendekostnader om de flyttar till ett mindre boende, t.ex. om man har bott i en färdigamorterad villa.

Ett sätt att mildra övergången från sitt stora boende till mindre är att sänka rea-vinstskatten på boende man ägt en längre period. Ett förslag kan vara att de som ägt sitt boende i minst 5 år får halverad rea-vinstskatt, 11 %.

Detta är en metod som liknar den som förut nyttjades för gamla och nya aktier, där vinstskatten varierade beroende på hur länge man ägt aktien.

 

Vi behöver få igång flyttkedjor för att få tillgång till boende med fler platser i och detta är något som kommer att bidra till detta.

 

 

 

Jörgen Grubb (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)