Utökad jakttid på räv

Motion 2022/23:188 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka jakttiden på räv i berörda län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra mandatperioden valde man att helt utan motivering minska ner jakttiden på räv från den 15 Mars till den 28/29 Februari i vissa län. Ett beslut som påverkar det svenska kulturarvet, jakt med drivande hund men också viltvården då räven är en stor predator. Man bör återgå till dom jakttider på räv som gällde innan revideringen förra mandatperioden.

 

 

 

Magnus Persson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)