Vårjakt på råbock

Motion 2022/23:187 av Magnus Persson (SD)

av Magnus Persson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda allmän vårjakt på råbock och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots stor oenighet valde man förra mandatperioden att införa vårjakt på råbock i hela Sverige något som tidigare varit förbehållet dom län som drabbades av ökade cesiumhalter på grund av kärnkraftshaveriet i Tjernobyl. Jakttrycket framför allt i södra Sverige är redan väldigt hårt då arealerna är betydligt mindre och det blir då svårt att förvalta rådjursstammen. I södra Sverige är också den kommersiella jakten väldigt utbredd då närheten till kontinenten gör att utländska jägare söker sig till Sverige och betalar stora summor för jakt på råbock. Då råbocken redan jagas från den 16 augusti till den 31 januari är redan jakttrycket enormt och utökad jakttid på våren ökar redan på den snedfördelade avskjutning vi ser nu. Och som på sikt kraftigt kommer försämra kvaliteten på rådjursstammen i södra Sverige.

 

 

 

Magnus Persson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)