Det allmänna uppdraget

Motion 2022/23:1859 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att återställa hanteringen och regelverket runt det allmänna uppdraget så som regelverket var utformat innan den socialdemokratiska regeringen 2021 ändrade detta, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

 

Det allmänna uppdraget har fungerat mycket bra sedan det infördes för ca 80 år sedan, och Jägarförbundet har skött detta på ett mycket bra sätt. Att förändra detta har det inte funnits någon politisk majoritet eller uppdrag att göra. Trots detta förändrade den socialdemokratiskt styrda regeringen förutsättningarna i januari 2021.

Trots protester från jaktorganisationer och jägare i landet genomfördes dessa förändringar.

Det allmänna uppdraget fungerade mycket bra tidigare innan regeringen ändrade förutsättningarna och därför ska regeringen överväga det allmänna uppdraget återinföras så som det var innan januari 2021.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)