Ekologisk mat

Motion 2022/23:1857 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om Sverige ska avskaffa det särskilda produktionsmålet för ekologisk odling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbruk tillhör en av världens renaste livsmedelsproduktioner med höga miljökrav. Därför är det viktigt att vi arbetar aktivt för att konsumenterna både ska ha bra kunskap och därmed välja svenskproducerade livsmedel. Det är bra för både för miljön och för tillväxten i Sverige. Att den tidigare socialdemokratiska regeringen satte upp egna mål för ekologisk produktion är varken miljövänligt eller bidrar till ökad produktion av svenska livsmedel. Ekologisk produktion har nämligen oftast mycket lägre skördar per hektar och klimatpåverkan per kilo räknat kan därför oftast vara mycket högre än i det konventionella lantbruket. Därför behöver Sverige inte ha några enskilda mål för ekologiskt lantbruk. Utan alla bör istället samla sig under samma mål nämligen att öka svensk matproduktion, och sedan är det upp till konsumenten att avgöra vilket livsmedel man väljer i butiken och därmed reglerar sig marknaden och produktionen efter efterfrågan.     

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)