Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2022/23:1846 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta ut tandvårdstaxa även för asylsökande och andra som är på tillfälligt besök i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att notera utebliven betalning för tandvårdsbesök som skuld och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor som har ett akut behov av tandvård måste självklart få detta så snabbt som möjligt. Detta gäller även asylsökande och andra som är här i Sverige tillfälligt. Principen bör gälla även om dessa personer saknar egna pengar. Däremot kan tandvården inte per automatik vara gratis eller kraftigt reducerad.

Svenska medborgare måste stå för stora delar av sina tandvårdskostnader både via skattsedeln och genom direkta tandvårdstaxor vid besöket. För att kunna legitimera dessa kostnader är det viktigt att tandvårdstaxorna och kravet på att man måste betala är lika för alla. Likvärdigheten i behandlingen av tandvårdspatienter är i det avseendet väldigt viktig.

Möjligheten att ta ut en standardiserad taxa för tandvården även för asylsökande och andra som är på tillfälligt besök i Sverige bör därför ses över. I de fall där personen saknar likvida medel vid tandläkarbesöket bör möjligheten att notera kostnaderna för besöket som en skuld för att betalas in vid senare tillfälle undersökas.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)