Skaraborg som utvecklingscentrum för vätgas

Motion 2022/23:1822 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra Skaraborg till ett centrum för en ökad produktion, utveckling och användning av vätgas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att starta ett utvecklingsprojekt med målet att driva tågen på Kinnekullebanan med vätgas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mariestad har utvecklat en av världens första vätgasstationer där vätgasen produceras med hjälp av solpaneler.

Intresset har varit stort både från intressenter i Sverige men också från länder långt bort från Mariestad, Skaraborg och Sverige. Europa satsar stort på vätgasen och vätgas kommer med all sannolikhet vara ett mycket betydelsefullt drivmedel för att klara miljöomställningen till en fossilfri fordonsflotta. Vätgastillverkningen och kunskapen runt vätgas kan skapa nya arbetstillfällen och nya möjligheter i Mariestad, Skaraborg och övriga Sverige. Därför är det viktigt att vi nu går vidare och på olika sätt förstärker kunskapen och utvecklingen om vätgas. Det är då också naturligt att detta kunskapskluster och utvecklingsområde bör uppmuntras till att utvecklas vidare i Mariestad och i Skaraborg.

Ett nästa steg för att utveckla vätgasens användning är att starta upp ett utvecklingsprojekt med målet att driva tågen på Kinnekullebanan med vätgas.

Att utveckla vätgasproduktionen och dess användning i Mariestad och Skaraborg skulle ge Sverige ett bra skyltfönster och kunna vara med och bidra till ökad miljövänlig vätgasanvändning i såväl Sverige som i världen. Därför är det viktigt att göra Skaraborg till ett centrum för en ökad produktion, utveckling och användning av vätgas.


 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)