Förenklade regler och fler dispenser vid uppstart av mindre företag

Motion 2022/23:1821 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge fler dispenser vid uppstart av företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ska vara enkelt och motiverande att starta eget företag. Beroende på bransch möts en företagare av allehanda krav på avgifter, blanketter, tillstånd och regler som ska uppfyllas. På landsbygden är företagare inte sällan multiföretagare, det vill säga de sysslar med flera olika verksamhetsgrenar och prövar nya ben att stå på, till exempel med gårdsbutik, livsmedelsproduktion, guidade turer, caféverksamhet eller kajakturer. I dessa fall är det många myndigheter som berörs och som ska bli nöjda innan företaget kan komma igång – det kan handla om över tjugotalet instanser som företagaren har någon form av daglig kontakt med i sitt arbete. Detta tar tid, pengar och kraft av företagaren och det riskerar att göra att många nya egenföretagare ger upp sina idéer redan innan det första året gått.

För att stimulera fler att våga och orka starta eget företag bör man därför se över vilka dispenser som kan ges vid uppstart av mindre företag. Dispenserna bör finnas till under de första 2 till 3 åren och till exempel avse mindre nitiska tillstånd som ska uppfyllas eller vissa tillstånd som inte behöver uppfyllas direkt vid starten.

Efter denna initiala dispenstid bör de tillstånd och regler som ska tillgodoses kunna läggas på normal nivå. Detta skulle stimulera fler till att våga starta eget och pröva verksamheten utan att dränkas i allehanda tillstånd, regler och avgifter som ska uppfyllas innan man ens hunnit starta upp sitt företag.

För att göra det enklare och mindre byråkratiskt att starta eget företag bör dispenser avseende till exempel tillstånd ses över. Möjligheten till att ge fler tidsbegränsade dispenser vid uppstart av mindre företag bör därför ses över.


 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)