Längre lastbilar

Motion 2022/23:1801 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att skynda på introduktionen av längre lastbilar upp till 34,5 meter på de svenska vägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi var många som var glada när den förra infrastrukturministern Tomas Eneroth äntligen satte ner foten och gav klartecken för möjligheter att transportera med längre lastbilar upp till 34,5 meter. Det är notifierat av EU-kommissionen och förordningen ska börja gälla augusti 2023.

 

Att skapa möjligheter att transportera med längre lastbilar är en av de lågt hängande frukterna i klimatarbetet. Det är bra för trafiksäkerheten, för produktiviteten och för miljön. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods och det kan sänka koldioxidutsläppen med 10-20 procent per tonkilometer.

 

Nu kommer signaler att det inte kommer att bli möjligt förrän en bra bit in på 2024. Det är inte acceptabelt att det ska ta så lång tid. När Finland införde möjligheter att transportera med 34 meters lastbilar 2019 infördes det mer eller mindre över en natt. Det har bedrivits framgångsrika försök med villkor i flera år, till exempel mellan Skara och Falköping. Det är viktigt att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram föreskrifter på området. Arbetet ska ges hög prioritet och resurser behöver frigöras hos myndigheten. Branschen har meddelat att de är redo att i samråd med myndigheten medverka i arbetet för att påskynda processen. 

 

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)